Cloud PBX и UC Решение

 Предлагаме качествени нови възможности за комуникация – пренос на глас (телефония) и данни (видео, обмен на файлове, достъп до информация и фирмени ресурси, календар, e-mail и instant messaging, факс и гласови съобщения, конферентни разговори, присъствен статус). Облачната услуга е базирана на месечна такса и не изисква първоначална инвестиция. ОЩЕ..