УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Cleerio е разработка на нов иновативен начин за събиране и обмен на данни за картографиране. Чрез интелигентна платформа за картографиране, Cleerio локализира данни от различни източници в един общ преглед на картата, като дава възможност за непосредствени продуктивни търсения и анализ на данни в дълбочина.

Ресурсите включват OpenStreetMap данни, Кадастър данни и всички други обществено достъпни геопространствени записи. Общинските власти могат да използват получената информация, за да контролират ресурси като комунални мрежи, улично осветление, водни кранове, пътни знаци, и много други.

В допълнение, управляващи активи могат да поддържат регистри на имотите, архивни документи и снимки, и администрират оценки на имоти, градски изследвания, както и инвестиционни проекти.

За демо тест, предложение и още информация, моля свържете се с нас.