СОФТУЕР ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ ПОД НАЕМ

Предоставяме качествени нови възможности за комуникация – пренос на глас (телефония) и данни (видео, обмен на файлове, достъп до информация и фирмени ресурси, календар, e-mail и instant messaging, факс и гласови съобщения, конферентни разговори, присъствен статус). Облачната услуга е базирана на месечна такса и не изисква първоначална инвестиция.


Новите Унифицирани Комуникационни технологии променят съществено начина на правене на бизнес и правилното им приложение може да повиши значително ефективността и продуктивността на работните процеси.


Наличието обаче на твърде много комуникационни устройства, проблемите свързани със съвместимостта и сложността на използването им, могат да направят тази задача достатъчно объркваща и неприятна за потребителите при липса на ясна концепция.


Потребителите извън офиса (работещите в къщи, в движение, в друг офис) могат да ползват ефективно едни и същи комуникационни и мрежови ресурси както служителите в офиса, независимо от разстоянието и местоположението.

Unified Communications решенията за интелигентни бизнес комуникации осигуряват възможността да се възползвате от съвременните технологии по начин, който прави приложението им лесно и достъпно, като същевременно имате гарантирана сигурност и надеждност. Използването на Unified Comunications решенията допринася за увеличаване на Вашата конкурентноспособност и печалба.


Унифицирането на бизнес комуникациите осигурява:

 • конвергенция на технологиите – използване на единен номер, единна пощенска кутия ( Mailbox – voicemail, e-mail, IM, fax), календар, статус, бърз и лесен достъп до фирмените ресурси (директория и др.)
 • достъпност по всяко време от всяко място с наличните комуникационни устройства с единна идентификация (OSN)
 • приоритизиране на комуникациите, използване на едно устройство за различните видове комуникации, единен номер (OSN), позволяващ потребителят да получи обаждане винаги, независимо от местоположението и наличните устройства
 • използване на IP технологията като универсален метод за пренос на глас, данни, видео и достъп до ресурси

Съществуващата телекомуникационна инфраструктура може да е била изграждана по различно време и да не е в състояние да поддържа съвременните технологични решения, както и да е разпокъсана и непълна.

Предложението ни включва:

 • сигурно, модерно и надеждно решение
 • съвременна и ефективна IP технология
 • интернет свързаност, firewall защита
 • частна виртуална мрежа (VPN / VLAN) между отделните офиси / локации
 • интеграция на различни компоненти и технологии за комуникация и внедряване на решение за унифицирани комуникации
 • безплатна комуникация между офисите
 • интеграция на мобилните телефони
 • единен номерационен план и директория
 • единен телефонен номер за достъп (OSN)
 • единна пощенска кутия (всички услуги)
 • инсталиране, конфигуриране и администриране на IP PBX (телефонна централа) и персонални устройства (компютри, телефони, PDA, др.)
 • интелигентно маршрутиризиране на разговорите, избор на оператор / услуга
 • гласово интерактивно меню (АА)
 • разпределение на входящите обаждания
 • минимизиране на разходите за администрация, контрол и вземане на решения
 • минимизиране на разходите за обучение
 • мониторинг и поддръжка на системата
 • SLA договор за допълнителна сервизна поддръжка / разширена хардуерна гаранция
 • консултации за избор на оптимален план / доставчик на телекомуникационни услуги
 • анализ на потреблението и консултации за избор на допълнителни пакети с услуги